การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบ

วันที่บันทึก : 25/03/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นประธานการประชุมเฉพาะกลุ่ม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3
ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุม 5011 อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)
โดยเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมต่อไป
 
01-tile.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000755
จำนวนผู้เข้าชม
0123456