ข้อมูลล่าสุด


กิจกรรมการสัมมนาและฝึกอบรม


บทความด้านวิชาการ


การประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น 3 หลัก 4...
อ่านเพิ่ม

การประชุมเฉพาะกลุ่ม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

การประชุมเฉพาะกลุ่ม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว...
อ่านเพิ่ม

สาระน่ารู้


อย่างไรเรียกว่าเกิดข้อพิพาท

ทุกวันนี้ เมื่อกฏหมายได้กำหนดเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแล้ว ผู้รับใบอนุญาตจึงต้องเจรจาเพื่อขอให้และเชื่อมต่อโครงข่าย

ดาวน์โหลด PDF

การยื่นข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

วันนี้เราจะพูดถึงการยื่นข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งมี 2 คำ ที่ต้องทำความเข้าใจ

ดาวน์โหลด PDF
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000293
จำนวนผู้เข้าชม
0123456