สาระน่ารู้

อย่างไรเรียกว่าเกิดข้อพิพาท
ทุกวันนี้ เมื่อกฏหมายได้กำหนดเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแล้ว ผู้รับใบอนุญาตจึงต้องเจรจาเพื่อขอให้และเชื่อมต่อโครงข่าย
การยื่นข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
วันนี้เราจะพูดถึงการยื่นข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งมี 2 คำ ที่ต้องทำความเข้าใจ
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายโทรศัพท์
รอบตัวเราเต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสาร คนกรุงเทพฯ โทรหาคนต่างจังหวัด คนที่บ้านโทรหาคนที่กำลังเดินช็อปปิ้ง และคนเหนือโทรหาคนใต้ทุกที่ทุกเครือข่ายทุกระบบ
สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ก่อตั้งขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ
ไขปัญหาคาใจ เรื่อง ไอซี
เป็นเคสต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาข้อข้องใจของผู้ใช้งานโครวข่ายโทรคมนาคมต่างๆ
ข้อปฏิบัติผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ข้อปฏิบัติผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000279
จำนวนผู้เข้าชม
0123456