บทความด้านวิชาการ

บทความเรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก
บทความเรื่อง นโยบายการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม
คู่มือการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
บทความเรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
คู่มือการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เรื่อง การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการออกใบ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
บทความการใช้และเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก เดิมทีนั้นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ของ
บทความเรื่อง การบริการอย่างทั่วถึง
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของการบริการอย่าทั่วถึง (Universal Service - US) และการเข้าถึงอย่างทั่งถึง (Universal Access - UA)
บทความเรื่อง การให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน โครงข่ายโทรคมนาคมได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมในหลายๆประเทศได้มีการนำบริการต่างๆ
บทความเรื่อง การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ใครใช้ ใครได้
ปัจจุบันการให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านดาวเทียม บริการเช่าช่องสัญญาณสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่ต้องการจะให้บริการ หรือจะขอเรียกสั้นๆ ว่า “ผู้ประกอบการ” นั้น จำเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. เสียก่อน จึงจะสามารถให้บริการโทรคมนาคมได้ และตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หากผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ “มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง” ผู้ประกอบการจะต้องยินยอมให้ “ผู้ประกอบการรายอื่น” เข้าใช้โครงข่ายของตนตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนดด้วยเช่นกันหรือที่ตามกฎหมายใช้คำว่า “การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม” นั่นเอง
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-271-0152, 02-670-8888 ต่อ 577-578

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000116
จำนวนผู้เข้าชม
0123456