ขั้นตอน

วันที่บันทึก : 21/06/2553
 
ขั้นตอนการระงับขอพิพาทและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
DisputeDeny_chart.gif
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0001032
จำนวนผู้เข้าชม
0123456