การประชุมเฉพาะกลุ่ม ครั้งที่ 2 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแล

วันที่บันทึก : 07/02/2567

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ครั้งที่ 2 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม
ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องประชุม 5011 อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นประธานการประชุม
          การประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)
1-tile.jpg
12-tile-(1).jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000752
จำนวนผู้เข้าชม
0123456