การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2566

วันที่บันทึก : 23/05/2566

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. โดยนางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลเกี่ยวกับบริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการบริการเส้นใยแก้วนำแสงชนิดเส้นใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Submarine Optical Fiber) และบริการช่องสัญญาณ (Bandwidth) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งการประชุมหารือและตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น

PagePOI.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000277
จำนวนผู้เข้าชม
0123456