การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ณ จังหวัดระยอง-ชลบุรี

วันที่บันทึก : 27/06/2565

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. โดยมีนายอัมพร ดีเลิศเจริญ ผู้อำนวยการสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ได้ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำกัด พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งการประชุมหารือและตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำงานของคณะทำงานศึกษาการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของสำนักงาน กสทช.


1-tile-(1).jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000289
จำนวนผู้เข้าชม
0123456