การประชุมหารือและตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่บันทึก : 18/05/2565

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นประธาน และสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมจุดเข้าถึงเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ภายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประชุมหารือและตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำงานของคณะทำงานศึกษาการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของสำนักงาน กสทช.

1-tile.jpg

 

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000749
จำนวนผู้เข้าชม
0123456