บทความเรื่อง การให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน โครงข่ายโทรคมนาคมได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมในหลายๆประเทศได้มีการนำบริการต่างๆ
บทความเรื่อง การบริการอย่างทั่วถึง
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของการบริการอย่าทั่วถึง (Universal Service - US) และการเข้าถึงอย่างทั่งถึง (Universal Access - UA)
 
 
 
ไขปัญหาคาใจ เรื่อง ไอซี
เป็นเคสต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาข้อข้องใจของผู้ใช้งานโครวข่ายโทรคมนาคมต่างๆ
สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ก่อตั้งขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ