การประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ประจำปี 2560 เรื่อง "5G และ IoT Platform กับ

วันที่บันทึก : 20/04/2017

การประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ประจำปี 2560 เรื่อง "5G และ IoT Platform กับการเชื่อมต่อและการใช้โครงข่าย"

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000800
จำนวนผู้เข้าชม
0123456