ไขปัญหาคาใจ เรื่อง ไอซี

วันที่บันทึก : 01/09/2010

ไขปัญหาคาใจ เรื่อง ไอซี
          เป็นเคสต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาข้อข้องใจของผู้ใช้งานโครวข่ายโทรคมนาคมต่างๆ

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-271-0152, 02-670-8888 ต่อ 577-578

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000089
จำนวนผู้เข้าชม
0123456