สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

วันที่บันทึก : 01/09/2010

สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
          สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ก่อตั้งขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และยังมอบให้ สชท. เป็นหน่วยงานธุรการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการวินิจฉันข้อพิพาทด้วย

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000054
จำนวนผู้เข้าชม
0123456