การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายโทรศัพท์

วันที่บันทึก : 01/09/2010

การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายโทรศัพท์
          รอบตัวเราเต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสาร คนกรุงเทพฯ โทรหาคนต่างจังหวัด คนที่บ้านโทรหาคนที่กำลังเดินช็อปปิ้ง และคนเหนือโทรหาคนใต้ทุกที่ทุกเครือข่ายทุกระบบ ล้วนโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ชีวิตช่างสะดวกสบายเสียจริงๆ จนชักสงสัยว่า ทำไมเราจึงโทรศัพท์ข้ามหลังคา ข้ามประเทศ และที่สำคัญข้ามเครือข่ายกันได้โดยไม่ติดขัด คำตอบสั้นๆ คือ เพราะเรามี "การเชื่อมต่อโครงข่ายดทรศัพท์" Interconnection เข้าด้วยกัน

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-271-0152, 02-670-8888 ต่อ 577-578

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000041
จำนวนผู้เข้าชม
0123456