บทความเรื่อง การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ใครใช้ ใครได้

วันที่บันทึก : 29/01/2563

ปัจจุบันการให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านดาวเทียม บริการเช่าช่องสัญญาณสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่ต้องการจะให้บริการ หรือจะขอเรียกสั้นๆ ว่า “ผู้ประกอบการ” นั้น จำเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. เสียก่อน จึงจะสามารถให้บริการโทรคมนาคมได้ และตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หากผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ “มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง” ผู้ประกอบการจะต้องยินยอมให้ “ผู้ประกอบการรายอื่น” เข้าใช้โครงข่ายของตนตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนดด้วยเช่นกันหรือที่ตามกฎหมายใช้คำว่า “การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม” นั่นเอง
 

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000741
จำนวนผู้เข้าชม
0123456