บทความเรื่อง การให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต

วันที่บันทึก : 15/07/2553

บทความเรื่อง การให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
          ในปัจจุบัน โครงข่ายโทรคมนาคมได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมในหลายๆประเทศได้มีการนำบริการต่างๆมาให้บริการบน โครงข่าย IP และมีการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเองไปสู่โครงข่าย IP ทั้งนี้ บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า Voice over IP (VoIP) เป็นบริการอีกประเภทหนึ่งที่มีการให้บริการบนโครงข่าย IP และได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการให้บริการโทรศัพท์ในปัจจุบัน

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000299
จำนวนผู้เข้าชม
0123456