การประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก
ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

วันที่บันทึก : 26/01/2564

การประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น
3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. (ทค.) เป็นประธานที่ประชุมระหว่าง ชท. จท. และ ถท. เกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เพื่อความรอบคอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป.

Page-34.jpg
 

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000791
จำนวนผู้เข้าชม
0123456