การประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก
ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

วันที่บันทึก : 06/11/2563

              วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. (ทค.) เป็นประธานที่ประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และประจำที่ เกี่ยวกับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ที่ใช้ในภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. เพื่อรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการ

Presentation-3-หลัก-4-หลัก.pdf

Page.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000753
จำนวนผู้เข้าชม
0123456