การอบรมพัฒนาองค์ความรู้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการเกิดฟ้าผ่า ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

วันที่บันทึก : 09/10/2563

             เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 พนักงานและลูกจ้างสำนักงาน กสทช. ได้เข้าอบรมพัฒนาองค์ความรู้สนามแม่แหล็กไฟฟ้า และการเกิดฟ้าผ่า และความเกี่ยวโยงกับเครื่อง อุปกรณ์ และโครงข่ายโทรคมนาคม ณ สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย สำนักงาน กสทช. อาคารมนริริน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม มอบหมายให้ที่ปรึกษาสำนักงาน กสทช. รศ. ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษและทีมงาน เป็นผู้บรรยาย

 
ไฟล์ Power Point : EMFs-and-effects-of-lightning-on-mobile-devices-with-a-study-case-at-บางสะพานน้อย.pptx

Page4.jpg

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000748
จำนวนผู้เข้าชม
0123456