ข้อพิพาทพิเศษที่ 1/2551 ระหว่าง บริษัท โทเิ่ทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทีโ

วันที่บันทึก : 02/09/2010
ข้อพิพาทพิเศษที่ 1/2551 ระหว่าง บริษัท โทเิ่ทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง เรื่อง
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000020
จำนวนผู้เข้าชม
0123456