ข้อพิพาทที่ 4/2551 ระหว่าง บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเร

วันที่บันทึก : 02/09/2010
ข้อพิพาทที่ 4/2551 ระหว่าง บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง เรื่อง
บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000021
จำนวนผู้เข้าชม
0123456