ข้อพิพาทที่ 2/2551 ระหว่าง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วันที่บันทึก : 20/09/2010
ข้อพิพาทที่ 2/2551 ระหว่าง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง เรื่อง
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-271-0152, 02-670-8888 ต่อ 577-578

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000057
จำนวนผู้เข้าชม
0123456