บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด (Amnex)

วันที่บันทึก : 10/08/2565

บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด (Amnex)
 
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000028
จำนวนผู้เข้าชม
0123456