บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)

วันที่บันทึก : 25/01/2566

ดีแทค ไตรเน็ต (dtacnetwork.co.th)

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000073
จำนวนผู้เข้าชม
0123456