บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด (HITECH)

วันที่บันทึก : 24/03/2016

บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด (HITECH)
 
 

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000082
จำนวนผู้เข้าชม
0123456