สรุปข้อเสนอ สัญญา ที่ผ่านที่ประชุม กสทช. ประจำปี 2565

วันที่บันทึก : 02/08/2565

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ (5)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

1

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด

1-2565

12 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

2

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด

1-2565

12 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

3

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด

1-2565

12 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

4

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

2-2565

21 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

5

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ปรับปรุงใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2-2565

21 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

-

-

3-2565

28 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3-2565

-

สัญญา (0)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

1-2565

12 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1-2565

-

-

-

2-2565

21 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2-2565

-

-

-

3-2565

28 Jan 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3-2565

-

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ (0)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

4-2565

9 Feb 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4-2565

-

-

-

5-2565

23 Feb 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5-2565

-

สัญญา (0)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

4-2565

9 Feb 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4-2565

-

-

-

5-2565

23 Feb 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5-2565

-

 

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ (2)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

1

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด

6-2565

9 Mar 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

2

ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

6-2565

9 Mar 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

สัญญา (4)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

 

-

6-2565

9 Mar 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6-2565

-

1-2

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง กฟผ. กับบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (จำนวน 2 สัญญา)

7-2565

23 Mar 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

3-4

สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ระหว่าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (จำนวน 2 สัญญา)

7-2565

23 Mar 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

 

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ (1)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

1

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท สามัคคีคือพลัง จํากัด

8-2565

7 Apr 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8-2565

-เห็นชอบ

 

-

-

9-2565

27 Apr 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9-2565

-

-

-

10-2565

5 May 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10-2565

-

สัญญา (2)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

1

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กับบริษัท เคเบิล คอนเนค จํากัด

8-2565

7 Apr 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

2

สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ

ระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

8-2565

7 Apr 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

-

-

9-2565

27 Apr 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9-2565

-

 

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ (0)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

10-2565

5 May 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10-2565

-

-

-

11-2565

10 May 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11-2565

-

-

-

12-2565

18 May 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12-2565

-

สัญญา (0)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

10-2565

5 May 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10-2565

-

-

-

11-2565

10 May 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11-2565

-

-

-

12-2565

18 May 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12-2565

-

 

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ (0)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

13-2565

1 Jun 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13-2565

-

-

-

14-2565

8 Jun 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14-2565

-

-

-

15-2565

15 Jun 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15-2565

-

-

-

16-2565

29 Jun 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16-2565

-

สัญญา (0)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

13-2565

1 Jun 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13-2565

-

-

-

14-2565

8 Jun 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14-2565

-

-

-

15-2565

15 Jun 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15-2565

-

-

-

16-2565

29 Jun 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16-2565

-

 

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ (6)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

1

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท วินแอนด์วิน เทเลคอม จำกัด

17-2565

6 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

2

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ของบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

17-2565

6 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

3

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด

17-2565

6 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17-2565

-เห็นชอบ

4

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

17-2565

6 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

5

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของบริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด

17-2565

6 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

6

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด

17-2565

6 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17-2565

-เห็นชอบ

-

-

18-2565

18 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18-2565

-

-

-

19-2565

27 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19-2565

-

สัญญา (2)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

1

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ EGAT-SYMC-BMDT-22-10

17-2565

6 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

2

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ EGAT-SYMC-BMDT-22-04

17-2565

6 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

-

-

18-2565

18 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18-2565

-

-

-

19-2565

27 Jul 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19-2565

-

 

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ (6)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

20-2565

3 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 20-2565

-

1

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท เอเซีย อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

21-2565

10 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21-2565

-เห็นชอบ

2

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท ทัช ไอที เทคโนโลยี จำกัด

21-2565

10 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21-2565

-เห็นชอบ

3

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

21-2565

10 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

4

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

21-2565

10 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

5

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของบริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด

21-2565

10 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์ข้อเสนอที่เปิดเผย

-

-

22-2565

24 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 22-2565

-

6

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

23-2565

31 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23-2565

-เห็นชอบ

สัญญา (18)

ลำดับ

รายการ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่

วันที่

รายงานการประชุม กสทช.

มติ ผลการพิจารณา

-

-

20-2565

3 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 20-2565

-

1

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ EGAT-SYMC-BMDT-21-11

21-2565

10 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21-2565

-รับทราบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

-

-

22-2565

24 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 22-2565

-

2

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 2 สัญญา)

23-2565

31 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

 

3

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ NW-850-CA22/001/2565

23-2565

31 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

4

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (จำนวน 4 สัญญา)

23-2565

31 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

5

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (จำนวน 4 สัญญา)

23-2565

31 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

6

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เลขที่ 4/2564

23-2565

31 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

 

7

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 3 สัญญา)

23-2565

31 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

 

8

สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จำนวน 2 สัญญา)

23-2565

31 Aug 2022

รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23-2565

-เห็นชอบ

-ลิงก์สัญญาที่เปิดเผย

 

 

 

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000076
จำนวนผู้เข้าชม
0123456