รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2564

วันที่บันทึก : 17/11/2564

ผลรวม-2564.PNGหมายเหตุ : ผลการดำเนินงานถึง พฤศจิกายน 2564

สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

อาคาร มนริริน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-670-8888 ต่อ 8000

สำหรับส่งเอกสาร

สำนักงาน กสทช. 87 อาคารอำนวยการ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้เข้าชม
0000113
จำนวนผู้เข้าชม
0123456